Όσο μικρότερο είναι το μέλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η στύση

Αρκετά για να φάει το Viagra και τα επιβλαβή αναλόγων του! Στη σύγχρονη ιατρική, υπάρχουν πολλά χάπια για να αποκατασταθεί η ανδρική ισχύς, αλλά όλα έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες παρενέργειες:

  • προκαλούν απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
  • δεν είναι απολύτως συμβατό με αλκοόλ και λιπαρά τρόφιμα.
  • προκαλούν «σύνδρομο στέρησης» και άλλα δυσάρεστα αποτελέσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία σας!

Εάν θέλετε να επιτύχετε γρήγορη και ισχυρή στύση, χρησιμοποιήστε ασφαλείς κάψουλες: Adamour ή Amarok.

Amarok Adamour

Πρόκειται για μια εντελώς νέα προσέγγιση για την επίλυση ενός τόσο λεπτού προβλήματος σαν μια "ισχυρή στύση". Η σύνθεση αυτών των παρασκευασμάτων περιλαμβάνει φυτικά εκχυλίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι τα συστατικά των καψουλών Adamour ή Amarok δεν περιέχουν χημικές ενώσεις. Οι ανασκοπήσεις ανδρών που έζησαν τις επιδράσεις αυτών των καψουλών επιβεβαιώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων και ακόμη και την παρουσία του θεραπευτικού αποτελέσματος της ανικανότητας στα τελευταία στάδια της «σεξουαλικής αδυναμίας».

Σας καλώ να διαβάσετε λεπτομερείς πληροφορίες για τα σύγχρονα ναρκωτικά Adamour, Amarok, δημοσιεύονται στις επίσημες ιστοσελίδες των κατασκευαστών και ενημερώστε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα συνθετικά χάπια για μια "γρήγορη κλήση της ανέγερσης"!

Thomas Schmidt, ανδρολόγος.

От чего зависит размер члена у мужчин: мнение сексолога, факты и вымыслы

Для большинства мужчин самой важной и значимой частью тела является половой член. От чего зависят размеры мужского достоинства?

Данный вопрос интересует не только сильный пол, но и основную долю женского населения. Существует огромное количество поверий и примет, которые якобы объясняют, от чего зависит размер члена у мужчин. Ниже будут рассмотрены самые распространенные из домыслов и либо получат подтверждение, либо будут опровергнуты.

Как устроена мужская половая система

Детородные органы сильной половины подразделяют на внутренние и наружные. Первые состоят из яичек, предстательной железы, семявыводящих путей и семенных пузырьков, а вторые — из мошонки и полового члена, или пениса. Основная их функция — репродуктивная.

Свойства полового члена

Мужская плоть — это половой орган, который предназначен для транспортировки спермы во влагалище в период совокупления, а также вывода мочи из организма.

Фаллос состоит из основания, тела и головки. Основание состоит из 2 частей, или двух тел — пещеристого и губчатого, содержащих много лакун, заполняемых кровью. На окончании губчатого тела имеется утолщение – головка, край которой закрывает окончания пещеристых тел. Она закрыта нежнейшей кожицей (крайней плотью), имеющей изобилие желёз, отвечающих за смегму.

Вид пениса у каждого мужчины уникален, в покое он прямой, но во время эрекции имеет сильный изгиб.

Стандарты размеров полового члена

Величина детородного органа у мужчин в неактивном состоянии невелика — от 5 до 10 см, но во время возбуждения достигает 14-16 см, что соответствует размерам женского влагалища. Интересно, что более короткие фаллосы увеличиваются при эрекции больше, чем длинные. А вот форма и наклон в этот период индивидуальны. Пенис, длина которого в эрегированном состоянии составляет от 16 до 18 см, принято считать большим, а тот, что достигает 18-20 см и больше, — и вовсе гигантом. Диаметр же данного органа обычно варьируется в диапазоне от 3 до 4 см.

На момент рождения длина пениса у мальчиков составляет от 2,5 до 5,5 см, в период полового созревания — около 6 см, далее этот орган активно растет до совершеннолетия, а после 18 и до 25 лет увеличивается не намного.

В момент возбуждения размер фаллоса увеличивается от 2 до 8 раз за счет убавления венозного оттока при сокращении специальных мышц около основания.

Так от чего зависит размер члена у мужчин?

Οι κύριες παρανοήσεις

Самой распространенной ошибкой является мнение, что размер мужского достоинства зависит от длины носа. Но это абсолютная неправда. Учеными доказано, что никакого отношения основной дыхательный орган к величине пениса не имеет. Также принято считать, что длина полового органа у мужчин прямо пропорциональна длине ступни, что тоже совершенно неверно.

Еще одно заблуждение — это сравнение расстояния от основания большого пальца до кончика среднего с длиной полового члена. Это суждение давно опровергнуто учеными и совершенно беспочвенно.

Также исследователи не смогли доказать, что существует какая-либо взаимосвязь между ростом мужчины и размером его детородного органа. Поэтому этот критерий тоже считается ошибочным.

Последнее время бытует мнение, что у представителей нетрадиционной сексуальной ориентации фаллос обладает более внушительными размерами, чем у гетеросексуалов, но это абсолютная неправда, что доказал Ричард Эдвардс, в исследовании которого принимали участие 1768 человек.

Весовая категория имеет значение?

Следующий распространенный вопрос: «Зависит ли размер члена от веса?» Давайте разбираться.

Когда мужчина имеет лишний вес, в области таза скапливается большое количество жировых отложений, из-за этого видимый размер полового органа уменьшается. Но при возвращении к нормальной массе тела размеры фаллоса тоже становятся прежними. Так от чего зависит размер члена у мужчин на самом деле?

Факторы, влияющие на размер мужской плоти

В первую очередь длину и толщину мужского пениса (равно как и остальных частей тела) определяет наследственность! Гены — самый важный фактор влияния на внешний вид и особенности строения организма в целом.

Безусловно, играют свою роль и особенности роста и развития. Если еще до рождения мальчика или же к моменту полового созревания имел место сбой образования тестостерона, то формирование половых органов может проходить неправильно.

Причинами маленького размера пениса могут являться травмы, операции, эписпадия, гипоспадия.

Συνιστώμενη ανάγνωση  Πώς λειτουργεί το Cialis σε ενδείξεις για χρήση από άνθρωπο, δραστική ουσία και βελτιωμένη στύση

Скандально известный профессор Ричард Линн провел очень интересное исследование и дал свой ответ на вопрос о том, от чего зависит размер члена. Оказывается, от расовой принадлежности!

Так, согласно результатам теста, лидирующую позицию занимают жители Африки, а именно мужчины из республики Конго. В этой стране у большинства представителей сильного пола длина фаллоса составляет 18,0 см. Далее идут эквадорцы — 17,77 см. На третьем месте оказались мужчины из страны Гана.

Европейцы следуют лишь с 10 строки в этом списке, и лидируют среди них венгры (16,50 см). А в России средний размер полового члена — 13,21 см. Эта цифра вообще является показателем стандартных размеров пениса во всём мире. Так сказать, золотая середина. Жители Северной и Южной Кореи, вернее, мужская их часть, обладают «достоинством», длина которого не превышает в среднем 9,66 см. Азиаты заняли все последние места в таблице Ричарда Линна.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что исследователь прав, и национальность мужчины играет немалую роль в размере столь важного органа.

Мнение сексолога относительно данного вопроса

С точки зрения сексолога Салова Павла Павловича, основным фактором, от которого зависит величина полового члена, считается все же генетика. Он также объясняет желание мужчин иметь «большое достоинство» тем, что для сильной половины населения фаллос — это их гордость и эго. Такое восприятие присутствует у каждого сына Адама на подсознательном уровне, причем такое состояние вещей существовало испокон веков.

Просто мужчины с выдающимися размерами амбициознее, вот поэтому они так популярны среди женщин. На самом деле, уверяет сексолог, нет ничего страшного в небольшом половом члене (если это не патология), главное — быть уверенным в себе и своих силах, тогда точно не будет проблем с представительницами прекрасного пола.

Ну и напоследок обсудим, стоит ли мужчинам переживать о делах амурных, и зависит ли оргазм от размера члена.

Больше — лучше?

Большинство женщин без раздумий отвечают, что размер «достоинства» партнера не играет особой роли в деле доставления удовольствия. Главными критериями являются навыки и умение!

Как известно, Григорий Распутин и Казанова были обладателями фаллосов весьма скромных размеров, но женщины, тем не менее, сходили по ним с ума. Почему? Весь секрет — в умении довести возлюбленную до оргазма!

Сексологи уверяют: к партнерше просто нужно найти правильный подход, не стесняться в процессе интимных игр и самого акта. Огромную роль в столь деликатной ситуации играет психологический фактор: чем меньше мужчина комплексует по поводу размеров полового члена, тем раскрепощеннее он ведет себя в постели, больше внимания уделяет даме, чувствует себя раскованно и покоряет женщину своими умениями.

Γιατί μειώνεται το πέος: παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος

Όπως γνωρίζει ο καθένας, το μέγεθος του πέους δεν είναι στατικό. Στη διάρκεια της ζωής, το μήκος και το πάχος του μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2.0-2.5 cm. Επομένως, ορισμένοι άνδρες είναι προβληματισμένοι από το ερώτημα γιατί το πέος μειώθηκε. Υπάρχει πραγματικά αυτό το πρόβλημα ή είναι υπερβολικό;

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ένα φάρμακο για ισχυρή δύναμη, που δρα άμεσα. Διαβάστε περισσότερα >>>.

Όταν χρησιμοποιούμε σημεία ελέγχου για τον προσδιορισμό του μικρού μεγέθους του πέους, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τύποι δεδομένων με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να συγκριθεί. Μία από αυτές είναι οι μαρτυρίες των γυναικών, και η άλλη είναι στατιστικά στοιχεία (διανομές δειγμάτων) που έχουν ληφθεί από διάφορες μελέτες επί του θέματος. Πολλοί άνδρες συχνά διαβάζουν διάφορες ιστορίες και άρθρα που δημοσιεύονται από γυναίκες σε περιοδικά, στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, βασίζουν τις συζητήσεις τους για το φυσιολογικό μέγεθος του πέους στη συμπεριφορά των γυναικών (ειδικότερα, άρνηση της οικειότητας).

Πολύ συχνά, τα μεγέθη του πέους χρησιμοποιούνται συχνά για να χειραγωγούν τους ανθρώπους για εμπορικούς λόγους. Οι ιστορίες που εμφανίζονται σε περιοδικά και ιστολόγια, όπως το πώς να μεγεθύνετε ή να μειώνετε το πέος, μπορούν να παραμορφωθούν και να μοιάζουν με αίσθηση, διότι θα προσελκύσουν περισσότερη προσοχή και, κατά συνέπεια, περισσότερα χρήματα διαφήμισης.

Γιατί το πούτσο έχει γίνει μικρότερο

Εκτός από την προφανή επέκταση που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης, παρατηρείται περιοδική μείωση της πέους – ως φυσική απάντηση στη θερμότητα και το κρύο. Οι περισσότεροι άνδρες θα βιώσουν κάποια συμπίεση του πέους με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δεν είναι καλή είδηση ​​για κάποιον που εστιάζει στο μέγεθος του πέους ως μια σημαντική πτυχή της αρρενωπότητας του. Ευτυχώς, μερικές από τις αιτίες της μείωσης του πέους μπορούν να αποφευχθούν, γι 'αυτό πρέπει να καταλάβετε το πρόβλημα.

Εξετάστε τους βασικούς λόγους για τους οποίους μειώνεται το πέος.

Αυτό είναι στοιχειώδες! Για να επιστρέψετε και να αυξήσετε επανειλημμένα την ισχύ, χρειάζεστε κάθε βράδυ.

Μέχρι τώρα, θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι το κάπνισμα είναι σοβαρά επιβλαβές για την υγεία και προκαλεί ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Από την άλλη πλευρά, εάν οι άνδρες χρειάζονται έναν άλλο καλό λόγο να σταματήσουν το κάπνισμα, οι ειδήσεις ότι το κάπνισμα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της γεννητικής περιοχής κατά μερικά εκατοστά θα πρέπει να τους κάνει να σκεφτούν. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα προϊόντα καπνού για κάπνισμα μπορούν να προκαλέσουν ασβεστοποίηση των αιμοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν το πέος, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε συρρίκνωση των ιστών – για να μην αναφέρουμε σημαντική απώλεια λειτουργίας.

Για να καταλάβετε πόσο κακό το κάπνισμα επηρεάζει το πέος, πρέπει πρώτα να καταλάβετε πώς λειτουργεί η αρσενική αρχή. Το πέος αποτελείται από τρεις μεγάλους θαλάμους που περιέχουν αίμα. Όταν ένα άτομο έχει στύση, το αίμα γεμίζει τους θαλάμους και το μέγεθος εξαρτάται από το πόσο αίμα εισέρχεται σε αυτούς τους θαλάμους.

Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα μειώνει την ποιότητα της κυκλοφορίας του αίματος λόγω της απόφραξης των αρτηριών. Οι αρτηρίες που συνδέουν τους θαλάμους στο πέος έχουν μικρή απόσταση και μπορούν εύκολα να καταστραφούν, οι οποίες γενικά επηρεάζουν τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Συνιστώμενη ανάγνωση  Γιατί μια στύση συμβαίνει χωρίς λόγο

Η μείωση της ταχύτητας και του όγκου της ροής αίματος είναι η πιο συνηθισμένη αιτία της στυτικής δυσλειτουργίας και το κάπνισμα σε αυτή την περίπτωση αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών. Πρόσφατες μελέτες έχουν τονίσει το γεγονός ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανικανότητας στους άνδρες, ειδικά στην ηλικία των 30-40 ετών. Τα άτομα που καπνίζουν τακτικά συχνά υποφέρουν από μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων.

Τι πρέπει να κάνετε: οι άνδρες που εγκαταλείπουν αυτήν την κακή συνήθεια τείνουν να βλέπουν βελτίωση της γενικής τους υγείας μέσα σε τρεις μήνες από το τελευταίο τους τσιγάρο. Με τον καιρό, ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση πολλών από τις αρνητικές επιπτώσεις στο σώμα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου καπνίσματος.

Με τον καιρό, ένας ενήλικος αρσενικός έχει μια μείωση στην τεστοστερόνη και αυξάνει τον όγκο και την ποσότητα του σωματικού λίπους, το πέος γίνεται οπτικά μικρότερο. Η σοβαρή ορμονική ανισορροπία και ο μεταβολισμός του λίπους μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του μεγέθους. Οι περισσότεροι άνδρες μέχρι την ηλικία των 40 ετών σημειώνουν ότι το πέος έχει γίνει μικρότερο.

Τι πρέπει να κάνουμε: δυστυχώς, είναι αδύνατο να σταματήσει η διαδικασία γήρανσης, αλλά η σωστή διατροφή και η εύλογη σωματική δραστηριότητα, καθώς και η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις της γήρανσης.

Νόσος του Peyronie

Η βλάβη στους ιστούς του πέους που προκαλείται από επιθετικό αυνανισμό, καθώς και τραύματα αμβλύνουσας δύναμης ή δάκρυα του πέους, μπορεί να προκαλέσει ουλές στον ινώδη συνδετικό ιστό που περιβάλλει τους στύλους στύσης. Αυτός ο ιστός δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό όπως ο υγιής ιστός, πράγμα που σημαίνει ότι οι στύσεις στους άνδρες δεν είναι ομοιόμορφες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή κάμψη του πέους κατά τη διάρκεια μιας στύσης. Αυτή η παθολογική κατάσταση, γνωστή ως ασθένεια του Peyronie, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση του μεγέθους του πέους.

Τι πρέπει να κάνετε εάν το πέος έχει μειωθεί: πρώτα απ 'όλα, την πρόληψη – χρησιμοποιήστε λιπαντικό για κάθε συνάντηση (τόσο σόλο όσο και συνεργασία). Πρέπει να δίνετε προσοχή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θυγατρικών για να αποφύγετε την κάμψη και το στρίψιμο του πέους. Και χρησιμοποιείτε πάντα την "προστασία" όταν παίζετε αθλήματα. Δεύτερον, για τους άνδρες που αναπτύσσουν τη νόσο του Peyronie, μπορεί να γίνει μια χειρουργική διαδικασία ρουτίνας για την απομάκρυνση των κατεστραμμένων ιστών.

Όσο μικρότερο είναι το μέλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η στύση

  • Καλύτερο στην κορυφή
  • Πρώτα στην κορυφή
  • Τοπικό στην κορυφή

4 комментария

1. Есть два вида пениса. Первый вид при эрекции расширяется и удлиняется («grower») второй вид кажется большим, но становится не намного больше при эрекции («shower»). То есть разница в длине полового члена разных индивидуумов в спокойном состоянии нивелируется при эрекции, при этом относительное удлинение короткого полового члена часто оказывается большим, чем длинного. Поэтому определить «рабочый» размер члена глядя на неэрогированный — невозможно.

2. Международный журнал «Men’s Health» сообщил, что 79 процентов мужчин относятся к первому виду и 21 – ко второму.

3. Эрогированный половой член мужчины приблизительно равен 12,9-15 см (5,1-5,9 дюймов) в длину. При доверительном интервале 95 % — от 10,7 см до 19,1 см. Типичный обхват или окружность в состоянии полной эрекции приблизительно равны 12,3 см (4,85 дюймов). Средний размер полового члена мужчины слегка больше, чем его медианный размер.
4. По данным производителя презервативов LifeStyles лишь у 4% взрослых мужчин половой член 7 дюймов (17.78 см) или более.

5. По данным исследовании средний размер полового члена мужчины различаются по странам. Например, по данным из Корей средный размер в этом регионе — 9.6 см, Индии — 10.2см, Бразилии — 12.4 см, Венесуелы — 12.6 см, Великобритании — 12.9 см, европейских Евреев — 13,6 см, Испании — 14 см, Германии — 14.4 см, Италии — 15см а Франции — аж 16 см.

6. Увеличить размеры пениса можно, сбросив лишние килограммы. В результате сжигания жира у основания пениса видимая длина
заметно увеличивается, приблизительно по 1 см на каждые 6 кг потерянного веса.

7. Курение может уменьшить размер члена на один сантиметр. Даже если вы не заботитесь о своих легких и хотите умереть молодыми, подумайте хотя бы о своём «друге».

8. Только 1 человек из 400 может удовлетворить себя орально самостоятельно.

9. Мужской оргазм в среднем длится около 6 секунд. Женский – 23 секунды. Интересно, говорили бы женщины о равенстве, узнав, что их оргазм длиться в четыре раза дольше, чем мужской.

10. Самый длинный официально зарегистрированный половой член был 34.3 см (13.5 in) в длину и 15.9 cm (6.26 in) в окружности.

11. Присутствует мнение, что размер полового члена отрицательно коррелирует с возрастом мужчины. «Отдельные исследования … показали, что размер полового члена меньше у более старших мужчин, но исследователи, когда сопоставили результаты разных исследований (за период более 60 лет), не отметили общего различия.

12. Напряжение в тазовой области и стресс могут спровоцировать уменьшение длины пениса. Эта проблема исчезает при расслаблении мышц таза.

13. Немецкие исследователи установили, что средний половой акт длится 2 минут 50 секунд, однако женщинам кажется, что половой акт длится 5 минут 30 секунд.

14. Размер действительно имеет значение.

15. Член Короля Тонго, доставивший удовольствие огромному количеству женщин, лишил девственности 37800 женщин в период с 1770 по 1784 года – около семь девственниц в день.

16. Головной мозг не нужен для эякуляции. Этим занимается спинной мозг.

17. Наиболее частой причиной травм пениса является активная мастурбация.

Shahinclub Ελλάδα