Болка (болков синдром)

Стига да ядете Виагра и нейните вредни аналози! В съвременната медицина има много хапчета за възстановяване на мъжката потентност, но всички те имат поне една от следните странични ефекти:

 • предизвика рязко повишаване на кръвното налягане;
 • абсолютно не е съвместим с алкохол и мазни храни;
 • причинява „синдром на отнемане“ и други неприятни ефекти, а в някои случаи причинява непоправима вреда на вашето здраве!

Ако искате да постигнете бърза и силна ерекция, използвайте безопасни капсули: Adamour или Amarok.

Amarok Adamour

Това е напълно нов подход за решаване на такъв деликатен проблем като „силна ерекция“. Съставът на тези препарати включва растителни екстракти, което означава, че съставките на капсулите Adamour или Amarok не съдържат никакви химични съединения. Прегледите на мъже, изпитали ефектите на тези капсули върху себе си, потвърждават високата ефективност на тези лекарства и дори наличието на терапевтичен ефект от импотентност в късните етапи на „сексуална слабост“.

Призовавам ви да прочетете подробна информация за съвременните наркотици Adamour, Amarok, публикувана на официалните уебсайтове на производителите и разкажете за това на хора, които все още използват синтетични хапчета за „бързо повикване на ерекцията“!

Томас Шмит, андролог.

Съвременна диагностика

 • Болката се определя като 5-ят витален признак
 • Болковата скала се използва и за установяване ефективността на противоболковата терапия
 • Ноцицептивната болка се дължи на раздразнени\\\\наранени тъкани
 • Невропатичната болка се дължи на раздразнени\\\\наранени нервни тъкани, най-често хроничната болка е невропатична по характер
 • Няколко заболявания изискват приложението на заболяване специфични лекарства:
  • Синдром на раздразнените крака: допаминови антагонисти
  • Мигренозно главоболие: триптани
  • Подагра: колхицин
  • Темпорален артерит: кортикостероиди
  • Кауда еквина синдром: хирургична декомпресия
  • Остра глаукома: ацетазоламид, локален бета блокер и локални стероиди

Съвременна терапия

 • Острата болка трябва да бъде лекувана с краткодействащи противоболкови медикаменти
 • Опиоидите с продължително действие са запазени за лечение на хроничната болка
 • Употребата на различни противоболкови мерки има адитивен положителен ефект в сравнение с моноподхода
 • Ноцицептивната болка обикновено се овладява с приложение на ацетаминофен, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПС) и накротични аналгетици с ниска потенция
 • Невропатичната болка се овладява с приложението на ненаркотични препарати
 • Не е известно дали едно НСПС има по силен противоболков ефект от друго НСПС
 • Има сигнификантна вариация в потентността и страничните реакции при опиоидните лекарствени средства
 • Ефективната противоболкова терапия включва комбинираното използване на фармакологични и нефармакологични средства
  • Нефармакологична терапия: акупунктура, криотерапия, електрическа нервна стимулация, хипнотерапия, йонофореза\\\\фонофореза, масаж, физикална терапия и йога
  • Фармакологичната терапия включва: ацетаминофен, кортокостероиди, НСПС, опиоид базирани аналгетици, локални аналгетици

Концепцията за болката е почти изцяло изяснена от съвременната наука; обаче точната дефиниция е трудна за създаване. Много заболявания, заангажират някои елементи на болката и именно тя е причината пациента да търси лекарска помощ. Болката се определя като 5-ти жизнен признак. Манифестацията на болката е продукт на физично, психосоциално, социално и спиритуално изживяване. Болката не е само рефрексна реакция към болкови символи, но също така когнитивна реакция към появата на дискомфорт. Тази статия ще третира превидмно аспекта на острата болка. За описание на болковото усещане се ползва болкова скала от 0 до 10 точки, като 0 е липса на болка

Препоръчително четене  Етапи на ерекция

Класификация на болката

Болката се красифицира като се ползват различни параметри. Болката може да бъде остра, което означава комбинацията от внезапно начало и продължителност под 6 седмици. В зависимост от тежестта й болката може да изисква или да не изисква приложение на лечение. Острата болка обикновено има склонност към самозилекуване. Хроничната болка има постепенно начало и продължителност над 6 седмици; често изисква приложение на терапия, за да изчезне.

Болката също така се класифицира като висцерална или невропатична, което позволява на лекаря да направи удачен лечебен план за пациента

ВИСЦЕРАЛНАТА БОЛКА е с произход наранени\\\\раздразнени тъкани, като тя се дели на соматична (с произход от мускулосколетната тъкан) и висцерална с произход от органите. Висцзералната болка реагира на аналгетици като ацетаминофен, НСПС и наркотици с ниска потенция. Кортикостероидите също могат да са от полза за лечението на този тип болка

НЕВРОПАТИЧНАТА БОЛКА се появява в последствие от раздразване на нервните тъкани, често е трудно да се установи причината за нея и лечението й е най-често комплексно. Хроничната болка често има в себе си невропатичен компонент. Невропатичната болка често неарига добре при използването на ненаркотични аналгетици. Антиконвулсанти като Карбамезепин (Тегретол), Габапентин (Неуронтин) и Ламотригин (Ламиктал) могат да са от полза както и едновременната употреба на антидепресанти, като трициклинчи антидепресанти така и на инхибитори на обратното поемане на серотонин. Дори пациента да не е в депресия противоболковия ефект на антидипресантите е отчетлив за лечение на невропатичната болка, дори ако са самостоятелно приложени. Ако за овладяването на невропатичната болка се налага приложение на наркотични аналгетици се препоръчват тези с по продължителен плазмен полу живот. Централно действащият опиодине аналгетик Трамадол (Трамал), често се ползва за лечение на хронична и остра болка с отличен ефект

Лечение на болката

Нефармакологична терапия на болката

Акупунктурата и електроакупунктурата се ползват за лечение на различен брой заболявания и са особено ефективни за лечение на широк спектър от заболявания при оито има локализирано невромускулно увреждане или травма. Често се ползват за лечение на хронична и постоперативна болка, главоболие, гадене\\\\повръщане, дисменорея и други състояния\\\\заболявания, които могат да бъдат локализирани анатомично или функционално локализирани

Имобилизацията ефективно лимитира движенията и така ограничава болковия синдром. Това е много ефикасен метод за лечение на пациенти с посттравматична болка

Препоръчително четене  Джинджифил и мед за лечебни свойства за потентност, противопоказания, рецепти и прегледи

Няма доказателства, че хиропатичната манипулация е по добра от алопатичната за лечение на спиналната болка

ЕЛЕКТРИЧЕСКА НЕВРОНАЛНА СТИМУЛАЦИЯ

Най-често се ползва за лечение на хронична и постоперативна болка. При някои болести като напр.фибромиалгията обаче ефекта на метода е противоречив. Най-добра ефисакност има при лечението на цервикална болка и дорзалгия. Имплантеруемите изделия за електрическа нервна стимулация са обаче скъпи изделия, но могат да са особено ефективни за лечение на болка причинена от неоплазии, както и при хронична болка причинена от рефлексна симпатикусова дистрофия

Хипнотерапията се ползва за лечение както на остра така и на хронична болка. Както и при другите нефармакологични методи за лечение на болковия синдром и тук рисковете са минимални

Физикалната терапия е особено подходяща за лечение на посттравматична остра болка. Тук се включва както приложението на студ, така и топлинното вкл.инфрачервено въздействие на различни изделия върху организма

ЙОНО И ФОНОФОРЕЗА

В хода на йоно- и фонофорезата се използва електрическият градиент, за да се апликират дермално обезвобялаващи лекарства съотвотно чрез електричество при йонофорезата и ултразвук при фонофорезата

Масажа може да редуцира болката и подуването, както и на намали контракцията на тъканите около травмата. Масажната терапия не трява да се ползва при налична активна инфекция или при риск от развитие на дълбоки венозни тромбози

Употребата на витамини\\\\хранителни добавки се увеличи драматично през последните 20 години. Хранителните дефицити се асоциират\\\\причиняват редица патологии като анемия, остеопороза, рахит и други. Понастоящем, при все че е в процес на ревизия доминира становището, че приложението на хранителни добавки без да има хранителен дефицит не води до подобряване на здравето. Аз лично не считам, че това е така.

Йога практиките интегрират различни практики като контрол на дишането, медитация и често някаква спиритуалност. Някои контролирани изследвания показват, че редовното практикуване на йога води до подобряване на хроничния болков синдром, докато други изследвания отричат тези заключения. Данните с една дума са противоречиви

Фармакологична терапия на болката

Острата болка трябва да бъде лекувана с аналгетици с кратък полу живот или опиоди с нисък наркотичен потенциал. Тези препарати трябва да се ползват „он деманд” или „при поискване” т.е.само когато има нужда от тях

Аналгетиците с дълъг полу живот трябва да бъдат запазени за лечение на хроничната болка. Големия плазмен полу живот на тези аналгетици води до постигане на равномерни плазмени концентрации на лекарството в кръвта, което благоприятства аналгетичния ефект на лекарството

Приложението на фармакотерапия трябва да става в постепенно увеличаващи се дози от препаратите, трябва също така да се определи оптималния дозов интервал за приложението на дадения препарат, а също така да се избере и най-удачния начин на приложение на даденото лекарство (парентерално, рактално, орално, интраназално, трансдермално, трансмукозно или епидурално).

Shahinclub България